Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Doradztwo i Usługi
Jesteśmy niezależnymi konsultantami, nie związanymi z konkretnymi dostawcami rozwiązań informatycznych. Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie wspomóc naszych Klientów Doradzamy i świadczymy usługi w takich obszarach jak:
  • Zbieranie wymagań Zamawiającego i opracowywanie dokumemntacji analityczno-projektowej zarówno dla zespołu programistów jak i pozostałych osób zaangazowanych w procesie produkcji oprogramowania.
  • Opracowywanie i modelowanie systemów informatycznych w takich notacjach jak UML, BPMN, EPC, IDEF, Cross Functional Flowchart, DOD. 
  • Przegląd, inspekcja i analiza dokumentacji systemów informatycznych organizacji (AS-IS) w celu wypracowania dla niej strategii rozwoju systemów informatycznych (TO-BE).
  • Szkolenia z zakresu modelowania procesów biznesowych (UML, BPMN, EPC, IDEF, Cross Functional Flowchart), modelowania procesów biznesowych w notacji DOD i automatycznego generowania modeli w innych notacjach (UML, BPMN, EPC, IDEF, Cross Functional Flowchart), metod opisu architektury oprogramowania, automatycznego generowania aplikacji w środowisku Topcased na platformie Eclipse (bez potrzeby znajomości języków oprogramowania).
  • Opracowywanie aplikacji do modelowania dla platformy Eclipse z mozliwością integracji z innymi systemami/aplikacjami.