Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Modeler Dodocum

Nowsza wersja zawierajaca edytor BPMN 2.0,
a także edytor EPC (Event-driven Process Chain) oraz Swimlane Model edytor (Rummler-Brache vel Cross Functional Flowchart vel Cross Functional Process Flow)


Instalację modelera Dodocum należy rozpocząć od zainstalowania środowiska Topcased. Przed przystąpieniem do instalacji środowiska Topcased należy upewnić się, że na komputerze zainstalowana jest maszyna wirtualna Javy. W przypadku braku tego komponentu należy pobrać odpowiedni pakiet spod adresu http://java.sun.com/j2se i zainstalować go w odpowiednim miejscu na komputerze. Po zainstalowaniu wirtualnej maszyny Javy można przystąpić do instalacji środowiska Topcased. W tym celu należy „ściągnąć” ze strony http://www.topcased.org/ pakiet org.topcased.rcp-win32-M-1.3.0-200802191607.zip dla Windows, org.topcased.rcp-linux-M-1.3.0-200802191607.zip dla Linux-a, org.topcased.rcp-mac-M-1.3.0-200802191607.zip dla systemu Mac. Następnie należy „wypakować” zawartość pliku do odpowiedniego katalogu (np. C:\topcased).

 

Po zainstalowaniu środowiska Topcased należy „wgrać” wtyczki z modelerem Dodocum do katalogu topcased\plugins, gdzie zainstalowano środowisko Topcased 1.4.0. Należy „wgrać” następujące pliki (bądź wgrać zawartość pliku dodokum.zip) :


Po powyższych czynnościach instalacyjnych modeler Dodocum gotowy jest do użytkowania.

Uruchomienie Dodocum modelera przebiega podobnie jak dla innych wtyczek. Po uruchomieniu środowiska Topcased pokaże się zachęta do wskazania miejsca z modelami. Można również zapisać nasze przykłady na dysku, a następnie z uruchomionego programu Topcased zaimportować przykłady (File->Import-General-Existing Projects into Workspace->Next, Select root directory:  "...\Sample"->Finish).   

W celu utworzenia nowego projektu z własnymi modelamii należy wskazać własny katalog, a następnie (po uruchomieniu środowiska Topcased) należy utworzyć nowy projekt (FileNewProjectGeneralProject). Na formularzu New Project należy określić nazwę nowego projektu w polu Project name: (np. Test) i zakończyć proces wybierając opcję Finish. W tak utworzonym projekcie można budować własne modele (diagramy) w oparciu o odpowiedni szablon (należy wykonać sekwencję Right ClickNewOther..., a następnie należy zaznaczyć TopcasedTopcased Diagrams Dodokum Diagram). Po wypełnieniu niezbędnych informacji (nazwa pliku z diagramem – np. Test1 oraz wskazanie jedynej wartości w polu Template: Dodokum Diagram) należy zakończyć proces i wybrać opcję Finish. Zostanie utworzony diagram Test z pustym modelem danych (powstaną dwa pliki: Test.dodokum - model - oraz Test.dodokumdi - diagram modelu).

Po zamodelowaniu dowolnego systemu w notacji DOD można wygenerować sprzężone z diagramem DOD diagramy UML. W tym celu należy wykonać sekwencję Right Click ► Topcased ► Other ► Dod2uml. Po zaznaczeniu na formularzu stosownych opcji wykonania poszczególnych plików z modelami UML i wciśnięciu przycisku OK powstaną pliki o nazwie złożonej z nazwy diagramu DOD z dodaną odpowiednią końcówką (-cl - diagram klas, -sm – diagram stanów, -uc – diagram przypadków użycia) oraz rozszerzeniem .uml. Do utworzenia stosownego diagramu UML z wybranych plików .uml należy wykonać sekwencję: Right ClickNewUML Diagram. Po wypełnieniu formularza (o ile zajdzie taka potrzeba) wygenerowane zostaną diagramy UML – pliki z rozszerzeniem .umldi. W przypadku pustych diagramów wystarczy przeciągnąć stosowne obiekty z sąsiadującego okienka Outline, by wypełnić diagram UML elementami wygenerowanymi przez wtyczkę Dod2uml.
Podobnie można wygenerować model DOD z modeli UML, a także można wygenerować z modelu DOD pliki XPDL dla EMC Documentum.