Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Szkolenia

SZYBKIE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WEDŁUG REGUŁ SPÓJNOŚCI

 

Modelowanie architektury - wprowadzenie

Historia

Definicja Modelu

Kluczowe środowiska: 3 schematy, siatka Zachmanna, 4+1, DODAF, TOGAF, ISO/IEC 42010

Definicje Architektury oprogramowania

Architektura oprogramowania w metodach zwinnych

Modele i architektura

Rola w procesie wytwarzania oprogramowania

Opracowywanie wymagań na system informatyczny

Spójność, kompletność, transformowalność

Wymiary architektury oprogramowania

Reguły spójności

Metryki złożoności oprogramowania

Najlepsze praktyki, najczęstsze błędy

Metodyki związane z budową architektury oprogramowania

Rational Unified Process

ISO 42010

TOGAF

NAF 4.0

Modelowanie systemu informatycznego według e-CMDA

Diagramy projektowe UML

Autorska innowacyjna notacja prezentacji reguł spójności pomiędzy diagramami i elementami UML

Autorska innowacyjna metryka FBS entropy-based do weryfikacji spójności, kompletności i transformowalności architektury

Enhanced Consistency Model Driven Architecture - metodyka budowy architektury oprogramowania według reguł spójności - algorytm e-CMDA

Przykłady wykorzystania metodyki e-CMDA w projektach komercyjnych (e-IRZ dla ARiMR, pl.ID dla MSW, ECS/ICS dla MF)

Warsztaty konstruowania architektury oprogramowania z wykorzystaniem narzędzia „e-CMDA Tool”

Diagramy projektowe UML perspektywy kontekstowej, biznesowej, systemowej, implementacyjnej

Generowanie kolejnych diagramów i ich weryfikacja w poszczególnych warstwach za pomocą metryki FBS

Weryfikacja i optymalizacja poszczególnych warstw i perspektyw architektury e-CMDA

Warsztaty konstruowania architektury oprogramowania z wykorzystaniem narzędzia „e-CMDA Tool”

Warsztaty z budowy architektury oprogramowania prostego systemu „Office”

Warsztaty z budowy architektury oprogramowania zaproponowanego systemu

 


Architektura Oprogramowania NATO Architecture Framework 4.0

 

Modelowanie architektury - wprowadzenie

Historia

Definicja Modelu

Kluczowe środowiska: 3 schematy, siatka Zachmanna, 4+1, DODAF, TOGAF, ISO/IEC 42010

Definicje Architektury oprogramowania

Architektura oprogramowania w metodach zwinnych

Modele i architektura

Rola w procesie wytwarzania oprogramowania

Opracowywanie wymagań na system informatyczny

Spójność, kompletność, transformowalność

Wymiary architektury oprogramowania

Reguły spójności

Metryki złożoności oprogramowania

Najlepsze praktyki, najczęstsze błędy

Metodyki związane z budową architektury oprogramowania

Rational Unified Process - Koncepcja 4+1 perspektyw

- Koncepcja 4+1 perspektyw w RUP

- Budowa architektury 4+1 w RUP

- Struktura dynamiczna

- Struktura statyczna

- Modelowanie biznesowe

ISO 42010

- Model koncepcyjny SEI: ISO/IEC/IEEE 42010:2011

- Elementy standardu

TOGAF

- Główne definicje

- Architecture Development Method

- Modele Architektury Biznesowej

- Modele Architektury Aplikacji

- Modele Architektury Danych

- Modele Architektury Technicznej

NATO Architecture Framework 4.0

Terminy kluczowe w NAF 4.0

Perspektywy NAF 4.0

Modele perspektywy kontekstowej, przykłady NAF (3.x/4.0)/ przemysłowe

Modele perspektywy logicznej, przykłady NAF (3.x/4.0)/ przemysłowe

Modele perspektywy usług, przykłady NAF (3.x/4.0)/ przemysłowe

Modele perspektywy zasobów fizycznych, przykłady NAF (3.x/4.0)/ przemysłowe

Modele perspektywy meta-danych, przykłady NAF (3.x/4.0)/ przemysłowe

Budowa przemysłowej architektury oprogramowania

Spójność i kompletność architektury

Reguły spójności

Diagramy projektowe, a diagramy UML

Perspektywa kontekstowa

Perspektywa biznesowa

Perspektywa systemowa

Perspektywa implementacyjna

Warsztaty konstruowania architektury oprogramowania według NAF 4.0 z wykorzystaniem algorytmu „e-CMDA”

Perspektywa kontekstowa

Perspektywa logiczna (biznesowa)

Perspektywa usług (systemowa)

Perspektywa zasobów fizycznych (implementacyjna)

Warsztaty konstruowania architektury oprogramowania według NAF 4.0 z wykorzystaniem algorytmu „e-CMDA” - warsztaty

Warsztaty z budowy architektury oprogramowania prostego systemu „Office”

Warsztaty z budowy architektury oprogramowania zaproponowanego systemu IT

 


PODSTAWY MODELOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Z WYKORZYSTANIEM UML 2.X

 

Modelowanie oprogramowania - Wprowadzenie

Model

Architektura systemu

Koncepcja modelu 4+1 perspektyw

Metodyka RUP
Cel stosowania metodyki RUP
Struktura statyczna
Struktura dynamiczna

Modelowanie oprogramowania
Rola w procesie wytwarzania oprogramowania

Opracowywanie wymagań na system informatyczny

Najlepsze praktyki, najczęstsze błędy

Modelowanie oprogramowania – diagramy UML
Wstęp do diagramów UML

Diagram aktywności

Diagram przypadków użycia

Diagram obiektów, Diagram klas

Diagram maszyny stanów

Diagram sekwencji

Diagram komponentów, Diagram wdrożenia

Modelowanie oprogramowania – praktyka (1) – Warsztat

Metoda modelowania systemów IT

Diagram kontekstowy

Diagram biznesowych przypadków użycia

Diagram dekompozycji procesów

Diagram realizacji biznesowych przypadków użycia

Diagram klas, maszyny stanów, systemowych przypadków użycia

Modelowanie oprogramowania – praktyka (2) – Warsztat
Przykład systemu informatycznego Office

Modelowanie oprogramowania – praktyka (3) – Warsztat c.d.
Diagramy realizacji systemowych przypadków użycia

Diagram klas systemowych, systemowej maszyny stanów

Diagram wewnątrz systemowych przypadków użycia

Diagram realizacji wewnątrz systemowych przypadków użycia

Diagram komponentów, wdrożenia

 Modelowanie oprogramowania – praktyka (4) – Warsztat c.d.
Przykład systemu informatycznego Office c.d.
Przykłady innych systemów IT
Modelowanie systemu IT 2 i 3

 


PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM BPMN 2.0

 

Podstawowe pojęcia

Proces biznesowy – podejścia, definicje

Zarządzanie procesami biznesowymi, koncepcje

Klasyfikacje procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych
Model procesu biznesowego, meta-model
Metody opisu procesów biznesowych
Wytyczne modelowania biznesowego oraz jego wady, zalety
Notacja BPMN

Przegląd innych technik modelowania procesów biznesowych
IDEF0, Rummler-Brache Swimlane Model, SIPOC, EPC

UML, Przypadki użycia

Diagram Obiegu Dokumentów

Scenariusze – identyfikacja i struktura modelu procesów biznesowych
Identyfikacja procesów biznesowych i obiektów informacyjnych

Elementy budowy modelu procesów

Role biznesowe, obiekty informacyjne, interakcje między procesami

Budowa struktury procesów w praktyce

Perspektywy modeli i związki z obiektami informacyjnymi

Diagramy BPD – BPMN
Wprowadzenie

Zadania, Podprocesy, sekwencje

Zdarzenia, Bramki, Partycje, Tory, Artefakty

Asocjacje, przepływy komunikatów

Zadania, Podprocesy, sekwencje

Zdarzenia, Bramki, Partycje, Tory, Artefakty

Asocjacje, przepływy komunikatów


BPMN 2.0 – nowe elementy BPD w porównaniu do BPMN 1.x

Nowe elementy diagramów BPD

Semantyka procesów

Stosowanie elementów tory, partycje, partner

Nowe rodzaje czynności, podprocesów, zdarzeń i ich semantyka

Nowe rodzaje artefaktów, inne elementy i ich semantyka

Koncepcja żetonu

BPMN 2.0 – diagramy choreografii
Wprowadzenie

Choreografia, orkiestracja

Elementy wspólne i ich semantyka

Nowe elementy i ich semantyka

Powiązania z innymi elementami BPMN

BPMN 2.0 - diagramy konwersacji

Wstęp do diagramów konwersacji

Aktorzy, Konwersacje

Związki, Przepływy

Powiązania z innymi elementami BPMN

Wzorce procesowe
Wstęp do wzorców procesowych

Wzorce podstawowe

Wzorce zaawansowane

Wzorce strukturalne

Wzorce oparte na stanach maszyny

Wzorce anulowania

Wzorce iteracyjne

Wzorce finalne

Wzorce z przełącznikami

 Przykłady procesów biznesowych
Omówienie modelera Topcased
Warsztaty z modelowania procesu biznesowego 1
Modelowanie procesu biznesowego 2 i 3

 


 


MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH W NOTACJI BPMN
 RÓŻNICE MIĘDZY WERSJĄ 1.x, a 2.0

 

Nowe elementy BPD w BPMN 2.0
Nowe elementy diagramów (czynności, konwersacje, komunikaty, proces autonomiczny, odpalacz czynności globalnej, bramki, obiekty, choreografia, konwersacja)
Semantyka procesów
Stosowanie partycji, torów, partnerów i ich semantyka
Nowe rodzaje czynności, procesów (podprocesów), zdarzeń i ich semantyka
Nowe rodzaje artefaktów, inne elementy i ich semantyka

Diagramy choreografii
Wprowadzenie
Choreografia, orkiestracja
Elementy wspólne i ich semantyka
Nowe elementy i ich semantyka
Powiązania z innymi elementami BPMN

Diagramy konwersacji
Wstęp do diagramów konwersacji
Aktorzy, Konwersacje
Związki, Przepływy
Powiązania z innymi elementami BPMN

Poziomy zgodności BPMN 2.0
Zgodność opisowa
Zgodność analityczna
Zgodność wykonawcza

Nowe konstrukcje i mechanizmy BPMN 2.0
Możliwości tworzenia nowych konstrukcji
Stosowanie nowych mechanizmów

BPMN 2.0 – zmiany techniczne
Wprowadzenie
Meta-model, BPMN-Core, BPEL, XPDL

Przykłady procesów biznesowych w BPMN 2.0


 


 
 BUDOWANIE PROGRAMÓW BEZ PROGRAMISTÓW
 TOPCASED (technologia AIRBUS'A)
 ŚRODOWISKO MODEL DRIVEN ARCHITECTURE

 

 
Postulaty Model Driven Architecture
deklaracja celów, idea realizacji aplikacji zgodnej z MDA 
Model, metamodel
elementy modelu, a elementy meta-modelu
Transformacje MDA
model-to-model, model-to-text 
Środowisko Topcased
projekty Eclipse, Topcased, EMF, GEF, GMF, Ecore 
Transformacje Topcased
aplikacja EMF, aplikacja GEF 
Model Ecore
tworzenie modelu, importowanie modelu 
Wygenerowanie aplikacji EMF
metamodel ecore, genmodel, Tree edytor 
Wygenerowanie aplikacji GEF
model aplikacji, diagram modelu aplikacji, wtyczki 
Przystosowanie aplikacji do własnych potrzeb
elementy graficzne, kody java, transformacje 
Generowanie diagramów UML z modelu DOD
Diagram Obiegu Dokumentów, transformacje, diagramy UML
Generowanie plików XML w standardzie XPDL
transformacje z DOD, UML, BPMN do opisu procesów biznesowych w XPDL 
Generowanie plików XML w standardzie BPEL
transformacje z DOD, UML, BPMN do opisu procesów biznesowych w BPEL
 
 

 
   
Modelowanie biznesowe – metodyka RUP
cel stosowania metodyki RUP, struktura statyczna, struktura dynamiczna
Modelowanie biznesowe – dyscyplina RUP
rola w procesie wytwarzania oprogramowania, opracowanie wymagań na system informatyczny, najlepsze praktyki, najczęstsze błędy
Modelowanie biznesowe – zastosowania
modele, architektura oprogramowania, koncepcja "4+1"
Modelowanie biznesowe – zastosowanie DOD - warsztat
diagram obiegu dokumentów - wymiar struktury (diagram klas UML), wymiar zachowania (diagram stanów UML), wymiar funkcjonalności (diagram przypadków użycia UML)
Modelowanie biznesowe – kontekst organizacyjny - warsztat
modelowanie organizacji, kontekstu biznesowego, rejestrowanie i identyfikacja interesariuszy systemu, określanie ról w systemie, wiązanie wymagań z rolami i aktorami systemu
Modelowanie biznesowe – procesy biznesowe - warsztat
modelowanie procesu głównego, dekompozycja procesu głównego, budowanie scenariuszy
Modelowanie biznesowe – model dziedziny - warsztat
modelowanie obiektów biznesowych i ich identyfikacja, określanie atrybutów i metod obiektów biznesowych, wiązanie wymagań z poszczególnymi obiektami biznesowymi
Modelowanie biznesowe – automatyczne generowanie diagramów UML - warsztat
automatyczne generowanie diagramów przypadków użycia, diagramów stanów, diagramów klas, diagramów aktywności, diagramów sekwencji, diagramów BPMN, diagramów EPC.
Modelowanie biznesowe – dokumentowanie projektu - warsztat
automatyczne generowanie dokumentacji projektu, załączanie diagramów, scenariuszy, opisów procesów, opisów organizacji, opisów modelu dziedziny

   
Modelowanie biznesowe – metodyka RUP
cel stosowania metodyki RUP, struktura statyczna, struktura dynamiczna
Modelowanie biznesowe – dyscyplina RUP
rola w procesie wytwarzania oprogramowania, opracowanie wymagań na system informatyczny, najlepsze praktyki, najczęstsze błędy
Modelowanie biznesowe – zastosowania
modele, architektura oprogramowania, koncepcja "4+1"
Modelowanie biznesowe – zastosowanie UML - warsztat
diagramy biznesowych i systemowych przypadków użycia, procesów i obiektów biznesowych, klas i stanów obiektów, aktywności, sekwencji, komponentów
Modelowanie biznesowe – kontekst organizacyjny - warsztat
modelowanie organizacji, kontekstu biznesowego, rejestrowanie i identyfikacja interesariuszy systemu, określanie ról w systemie, wiązanie wymagań z rolami i aktorami systemu
Modelowanie biznesowe – procesy biznesowe - warsztat
modelowanie procesu głównego, dekompozycja procesu głównego, budowanie modelu procesów w postaci biznesowych przypadków użycia, opis procesów za pomocą diagramów UML, wiązanie wymagań z poszczególnymi procesami biznesowymi
Modelowanie biznesowe – model dziedziny - warsztat
modelowanie obiektów biznesowych i ich identyfikacja, Określanie atrybutów i metod obiektów biznesowych, Wiązanie wymagań z poszczególnymi obiektami biznesowymi, perspektywy i widoki dla kompleksowego modelu kontrahenta
Modelowanie biznesowe – model użycia systemu informatycznego - warsztat
identyfikacja, modelowanie i projektowanie systemowych przypadków użycia, wiązanie wymagań z przypadkami użycia

 

   
Podstawowe pojęcia z zakresu kancelarii i archiwistyki
dokument, sprawa, teczka aktowa, instrukcja kancelaryjna, archiwum zakładowe, archiwum państwowe, punkt niszczenia akt, komisja brakowania akt, spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji, spis zdawczo-odbiorczy akt
Współczesna dokumentacja, jej rodzaje, podział i kwalifikacja
podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem, rzeczowy wykaz akt, obieg dokumentów
Podstawy prawnej regulacji działalności kancelaryjnej i archiwalnej w Polsce
przepisy wykonawcze do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym dot. archiwizowania dokumentacji, ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Instrukcja archiwalna. Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
archiwum zakładowe, zadania archiwum, organizacja pracy w archiwum, organizacja przechowywania dokumentów w archiwum, przepisy wewnętrzne
Przekazywanie i przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt)
spisy zdawczo-odbiorcze, ewidencja i obsługa spisów zdawczo-odbiorczego, teczki aktowe, rewersy, protokoły uszkodzonych akt
Obsługa uporządkowanego zasobu archiwum zakładowego (składnicy akt) – środki ewidencyjno-informacyjne, rozmieszczenie zasobu w archiwum
ewidencja dokumentacji archiwalnej, zastosowanie systemu informatycznego do archiwizowania dokumentacji, oznaczenia archiwum zakładowego lub składnicy akt w strukturze organizacyjnej jednostki, działania archiwum zakładowego, wyposażenie archiwum zakładowego, przyjmowania dokumentacji papierowej, przechowywanie dokumentacji aktowej, wypożyczanie dokumentacji, wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum, sprawozdawczość archiwum zakładowego
Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym (składnicy akt)
przeprowadzanie skontrum, porządkowanie dokumentacji
Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
Ocena akt niearchiwalnych, dokumentacja przeznaczona do zniszczenia, zezwolenie na wybrakowanie akt, przekazanie akt do Archiwum Państwowego
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
wydzielanie akt niearchiwalnych (brakowanie), klasyfikacja, kwalifikacja i okresy przechowywania akt, punkt niszczenia akt
Dotychczasowe sposoby zarządzania dokumentacją bieżącą w administracji
przesyłki elektroniczne, papierowe, dekretacja pism elektronicznych, papierowych, zasady rejestracji poszczególnych dokumentów elektronicznych, papierowych, Urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO)