Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Referencje

Referencje opierają się na liście zrealizowanych projektów i usług oraz na opublikowanych artykułach.
Dla zainteresowanych treścią poszczególnych projektów, usług, czy publikacji oferowane są odpowiednio opracowane materiały, dostępne po realizacji zamówienia złożonego na adres
publikacje@project-media.pl z nazwą pozycji w temacie wiadomości. Opracowane materiały nie posiadają cech naruszenia czyichkolwiek praw. W szczególności nie zawierają treści naruszających tajemnice przedsiębiorstwa.
Referencje Ministerstwa Finansów ze szkoleń sierpień-październik 2011 roku